Liczby

Procentowy udział w rynku europejskim

Procentowy udział w rynku światowym

Wzrost liczby przewoźników w latach 2012-2017

Wzrost liczby klientów w latach 2012-2016