Sieć partnerska Northgate Logistics : Northgate Logistics

Sieć partnerska Northgate Logistics

Szukasz pewnego pomysłu na biznes?


Masz gotówkę, ale wahasz się w jaki biznes ją zainwestować?
Budowanie od podstaw rozpoznawalnej i silnej marki na mocno konkurencyjnym rynku może trwać wiele lat.
Nasze doświadczenie i wiedza skutecznie przyspieszy ten proces.

Jeżeli:
 • Lubisz wyzwania
 • Wykazujesz się zaangażowaniem
 • Zależy Ci na dobrym wizerunku firmy
 • Potrafisz stawiać sobie cele i je realizować
 • Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i kompetencje sprzedażowe
Dołącz do liderów spedycji międzynarodowej i krajowej
Otwórz Placówkę Northgate Logistics!

NAWIĄZUJĄC WSPÓŁPRACĘ Z NAMI OTRZYMASZ:

 • Wszechstronne wsparcie, w szczególności związane z korzystaniem ze sprawdzonych i skutecznych metod sprzedaży, tworzenia i utrzymywania relacji z Klientem i realizacji usług w oparciu o wysokie standardy
 • System kompleksowych szkoleń
 • Sprawdzony i usprawniający pracę System Informatyczny
 • Korzyści z działań marketingowych prowadzonych przez Northgate Logistics na skalę ogólnopolską
 • Wsparcie we wdrożeniu Placówki Northgate Logistics

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO SIECI PARTNERSKIEJ:

 • Zobowiązanie do wypełnienia postanowień umowy partnerskiej
 • Odpowiednie środki finansowe wystarczające do uruchomienia działalności i zatrudnienia pracowników
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej/Gotowość do założenia własnej działalności gospodarczej

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły

WSPÓŁPRACA W RAMACH SIECI PARTNERSKIEJ Northgate Logistics


System Informatyczny
Każdy z Partnerów działający w naszej sieci otrzyma od Northgate Logistics na okres obowiązywania umowy partnerskiej dostęp do Systemu Informatycznego połączonego z systemem centralnym. To narzędzie ułatwia zarządzanie Placówką Northgate przede wszystkim usprawniając obsługę Klientów.

Szkolenia
Wszyscy Partnerzy i ich pracownicy muszą przejść szkolenie wstępne w celu uzyskania Certyfikatu Northgate. Dobro marki i wypracowana renoma sieci nie pozwala nam na ryzyko dopuszczenia do obsługi Klientów osoby nie w pełni przygotowane. Zasada ta chroni nie tylko markę Northgate Logistics, ale służy także ochronie interesów Partnerów, którzy z dobrego imienia marki stale korzystają.

Podręcznik Operacyjny
Po ukończeniu szkolenia wstępnego Partner otrzyma Podręcznik Operacyjny, który opisuje wszystkie kwestie związane z prowadzeniem działalności wedle konceptu Northgate Logistics, w tym procedury obsługi Klienta, sprzedaży, nadzoru nad realizacją usług i inne.
Marketing i promocja sieci
Dla utrzymania jednolitych standardów działania sieci, Northgate Logistics organizuje marketing na skalę ogólnopolską oraz przygotowuje materiały marketingowe dla całego systemu. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymywanie promocji sieci na jednakowo wysokim poziomie we wszystkich lokalizacjach.

Opłata wstępna
Partner przystępując do systemu będzie zobowiązany wnieść opłatę wdrożeniową w wysokości 35.000 zł przed rozpoczęciem szkolenia wstępnego. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia wstępnego Partner będzie zobowiązany uiścić opłatę licencyjną w wysokości 15.000 zł. W trakcie trwania współpracy Northgate Logistics nie pobiera od Partnera dodatkowych opłat.

Kontrola jakości
Okresowo w Placówce Northgate będzie przeprowadzana kontrola przedstawiciela Northgate Logistics. Kontroli podlega jakość pracy, w oparciu o zasady współpracy określone w umowie partnerskiej i aktualne procedury funkcjonujące w sieci. Partner ma wgląd w proces kontroli oraz pierwszy poznaje wyniki i zalecenia kontroli.

Zostań naszym Partnerem


EWA KOZŁOWSKA
Specjalista ds. Rozwoju Sieci Partnerskiej
PARTNER.NGLT.PL
E: partner@northgatelogistics.pl
T: +48 539 773 106

northgate logistics ankieta

Pobierz naszą ankietę rekrutacyjną klikając w ikonę.
Po wypełnieniu ankiety załącz plik, uzupełnij dane kontaktowe i wyślij zgłoszenie.