Usługi : Northgate Logistics

Usługi

 

Spedycja drogowa

Organizujemy przewóz towarów według norm i praw danego rynku.

OBSŁUGUJEMY ŁADUNKI:

 • SYSTEMEM DROBNICOWYM, CAŁOPOJAZDOWYM
 • PONADGABARYTOWE
 • PŁYNNE, CIAŁA STAŁE, GAZY
 • NIEBEZPIECZNE (ADR)
 • WYMAGAJĄCE TEMPERATURY KONTROLOWANEJ
 • PALETYZOWANE, LUZEM

DO PRZEWOZU WYKORZYSTUJEMY:

 • FIRANKA / BURTO-FIRANKA
 • MEGA / COILMULDA
 • ZESTAW PRZESTRZENNY
 • CHŁODNIA / IZOTERMA
 • PLATFORMA
 • NISKOPODWOZIOWA NACZEPA WIELOOSIOWA
 • CYSTERNA
 • BUS DOSTAWCZY
 • POJAZDY O ZRÓŻNICOWANEJ DMC

 

 

SPEDYCJA LOTNICZA

W oparciu o ścisłą współpracę  z partnerami realizujemy spedycję i logistykę dostaw:

 • ładunków niebezpiecznych DGR
 • towarów wartościowych VAL
 • towarów łatwo psujących:  mrożonki, żywność PER
 • przesyłek ponadgabarytowych – OVERSIZE

Usługę realizujemy na bazie: Port to port oraz Door to door wykorzystując wszelkie środki transportu pozwalające na zminimalizowanie kosztów dostaw.

Proponujemy rozwiązania wspierające dostawy przesyłek do burty statku ship’s spares in transit oraz spedycję towarów na targi i wystawy.

Przyjmujemy do przewozu przesyłki zapakowane w różnego rodzaju typy opakowań co nie ogranicza nas w sytuacji różnorodności wysyłanych towarów.

Serwisy skonsolidowane oraz bezpośrednie wraz z kompleksową obsługa celną zapewniają wygodę i gwarancje optymalnych warunków kosztowych.

Przejmujemy na siebie wszelkie formalności związane z reprezentacją naszych klientów w trakcie wykonywania dostawy.

W razie potrzeby zapewniamy usługi magazynowe, przeładunkowe, dekonsolidacji, celem sprostania sytuacjom nieprzewidzianym.

 

SPEDYCJA MORSKA

Kompleksowo świadczymy usługi spedycji morskiej utrzymując ścisłą kontrolę nad wszelkimi formalnościami weterynaryjnymi, fitosanitarnymi, tłumaczeniami oraz dodatkowymi ubezpieczeniami.  Transport odbywa się systemem:

KONTENEROWYM- FCL który obniża koszty transportu w sytuacji przewozu dużych ilości towarów oraz jest najbardziej bezpieczną opcją przewożenia towaru o najniższym ryzyku uszkodzenia towaru. Realizujemy transporty w ustandaryzowanych kontenerach morskich jak: Kontener 20 DV / Kontener 40 DV / Kontener 40 HC

DROBNICOWYM – LCL zajmowana jest część kontenera bez ponoszenia kosztów za niewykorzystaną przestrzeń. Rodzaj kontenera dopasowujemy optymalnie do budżetu klienta mając również na uwadze czas dostawy oraz warunki szczególne towarów.

Organizuje również transporty ładunków niebezpiecznych typu ADR / IMO oraz wymagających przewozu w temperaturze kontrolowanej z uwzględnieniem specyfikacji towarowej.

Nasze czynności odbywają się z poszanowaniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie morza https://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2002-59-543 oraz International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code  https://www.imo.org/blast/mainframe.asp?topic_id=158

 

UBEZPIECZENIA I DORADZTWO

Uzupełnieniem naszej oferty jest doradztwo i wsparcie  w procedurach:

UBEZPIECZENIA CARGO:

 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń
 • szeroki, właściwie dobrany zakres ubezpieczeń
 • pomoc w trakcie odzyskiwania odszkodowań

USŁUGI CELNEJ:

 • wsparcie  w procedurach odprawy celnej
 • otwieranie karnetów TIR
 • obsługa składu celnego
 • obsługa celno-podatkowa

REKLAMACJI:

 • kompletacja dokumentacji w sytuacji zaistnienia szkody
 • doradztwo prawne oraz interpretacja przepisów prawa przewozowego, konwencji CMR
 • reprezentacja w podjętych działaniach zmierzających do odzyskania odszkodowania

Wyceń Fracht