Usługi : Northgate Logistics

Usługi

 

Spedycja drogowa

Organizujemy przewóz towarów według norm i praw danego rynku.

OBSŁUGUJEMY ŁADUNKI:

 • SYSTEMEM DROBNICOWYM, CAŁOPOJAZDOWYM
 • NIEBEZPIECZNE (ADR)
 • PONADGABARYTOWE
 • PŁYNNE, CIAŁA STAŁE, GAZY
 • WYMAGAJĄCE OBRÓBKI TERMICZNEJ
 • PALETYZOWANE, LUZEM

DO PRZEWOZU WYKORZYSTUJEMY:

 • FIRANKA / BURTO-FIRANKA
 • MEGA / COILMULDA
 • ZESTAW PRZESTRZENNY
 • CHŁODNIA / IZOTERMA
 • PLATFORMA
 • NISKOPODWOZIOWA NACZEPA WIELOOSIOWA
 • CYSTERNA
 • BUS DOSTAWCZY
 • POJAZDY O ZRÓŻNICOWANEJ DMC

 

 

SPEDYCJA LOTNICZA

Spedycję i logistykę dostaw realizujemy
w oparciu o ścisłą współpracę z partnerami.

OBSŁUGUJEMY:

 • ładunków niebezpiecznych DGR
 • towarów wartościowych VAL
 • przesyłek ponadgabarytowych – OVERSIZE
 • towarów łatwo psujących:  mrożonki, żywność PER

PORT TO PORT ORAZ DOOR TO DOOR
Usługę realizujemy na bazie: Port to port lub Door to door wykorzystując wszelkie środki transportu pozwalające na zminimalizowanie kosztów dostaw.

ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE DOSTAWY PRZESYŁEK
Proponujemy rozwiązania wspierające dostawy przesyłek do burty statku ship’s spares in transit oraz spedycję towarów na targi i wystawy.

PRZESYŁKI RÓŻNEGO RODZAJU
Przyjmujemy do przewozu przesyłki zapakowane w różnego rodzaju typy opakowań co nie ogranicza nas w sytuacji różnorodności wysyłanych towarów.

SERWISY SKONSOLIDOWANE ORAZ BEZPOŚREDNIE
Proponujemy kompleksową obsługę celną zapewniając wygodę i gwarantując optymalne warunki kosztowe.

PRZEJMUJEMY NA SIEBIE WSZELKIE FORMALNOŚCI
Przejmujemy na siebie wszelkie formalności związane z reprezentacją naszych klientów w trakcie wykonywania dostawy.

MAGAZYN, PRZEŁADUNEK, DEKONSOLIDACA
W razie potrzeby zapewniamy usługi magazynowe, przeładunkowe, dekonsolidacji, celem sprostania sytuacjom nieprzewidzianym

 

SPEDYCJA MORSKA

KOMPLEKSOWO ŚWIADCZYMY USŁUGI SPEDYCJI MORSKIEJ
Utrzymując ścisłą kontrolę nad wszelkimi formalnościami weterynaryjnymi, fitosanitarnymi, tłumaczeniami oraz dodatkowymi ubezpieczeniami.

TRANSPORT ODBYWA SIĘ SYSTEMEM:

KONTENEROWYM- FCL Obniża koszty transportu dużych ilości towarów oraz jest najbardziej bezpieczną opcją przewozu.
Realizujemy transporty w kontenerach morskich:

 • Kontener 20 DV
 • Kontener 40 DV
 • Kontener 40 HC

DROBNICOWYM – LCL
Zajmowana jest część kontenera bez ponoszenia kosztów za niewykorzystaną przestrzeń. Rodzaj kontenera dopasowujemy optymalnie do budżetu klienta mając również na uwadze czas dostawy oraz warunki szczególne towarów.

Organizuje również transporty
ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR / IMO
Organizujemy również transporty ładunków niebezpiecznych oraz wymagających przewozu w temperaturze kontrolowanej z uwzględnieniem specyfikacji towarowej.

Nasze czynności odbywają się z poszanowaniem Konwencji ONZ o Prawie morza https://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2002-59-543 oraz International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code  https://www.imo.org/blast/mainframe.asp?topic_id=158

 

DORADZTWO

Uzupełnieniem naszej oferty jest doradztwo i wsparcie  w procedurach:

UBEZPIECZENIA CARGO:

 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń
 • szeroki, właściwie dobrany zakres ubezpieczeń
 • pomoc w trakcie odzyskiwania odszkodowań

USŁUGI CELNEJ:

 • wsparcie  w procedurach odprawy celnej
 • otwieranie karnetów TIR
 • obsługa składu celnego
 • obsługa celno-podatkowa

REKLAMACJI:

 • kompletacja dokumentacji w sytuacji zaistnienia szkody
 • doradztwo prawne oraz interpretacja przepisów prawa przewozowego, konwencji CMR
 • reprezentacja w podjętych działaniach zmierzających do odzyskania odszkodowania

KONTAKT:
Jarosław Olchawa
tel:+48 606 774 628
e-mail: reklamacje@northgatelogistics.pl

Wyceń Fracht